Wat geloven wij?

Bij onze Nederlandse gereformeerde kerk geloven we in de liefde en genade van God. We zien de Bijbel als onze leidraad voor geloof en leven. We geloven in de Drie-eenheid: God de Vader, God de Zoon (Jezus Christus) en God de Heilige Geest. Jezus is onze Redder, die stierf aan het kruis voor onze zonden en weer opstond, zodat we eeuwig leven kunnen ontvangen.

Wij geloven dat we als gemeente samenkomen om God te eren, te bidden en te groeien in ons geloof. We streven naar liefde, vergeving, en naastenliefde. Onze kerk is een plek van gemeenschap en steun voor elkaar.